இரு கவிதைகளின் சர்வதேச மொழியாக்கம்


 

தோற்றப்பிழை, கசிவுகள் ஆகிய எனது இரண்டு கவிதைகள் , ஆங்கிலத்தில்   மொழி
பெயர்க்கப்பட்டு  National Translation Month
மின்னிதழில் வந்திருக்கிறது. கீழ் இருக்கும் சுட்டியை ,அழுத்தி வாசிக்கவும்.
தங்களோடு பகிர்வதில் மிகுமகிழ்ச்சி.கனடாவைச் சேர்ந்த திலா வர்க்கிஸ் மொழி பெயர்த்திருக்கிறார்.முகமறியா அவருக்கு அன்பு
2017 அக்டோபர் 11

Source: NTM Premiere: Two Poems by S. Vijayalakshmi Translated From the Tamil by Thila Varghese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.